Kurk

Inzameling van kurken op het containerpark van Zedelgem (dankzij de vergaderingen in de groep ECOlinving tot stand gekomen)

Vanaf 1 januari 2014 heeft het containerpark er een apart in te zamelen afvalstof bij, nl. flessenkurken.
Enkel de echte kurken kunnen gerecycleerd worden, voor de kunststofkurken is er helaas geen recyclagemogelijkheid.

Waarom kurk recycleren?

Eerst en vooral helpen alle kleine beetjes om onze aanzienlijke afvalberg te verkleinen, dus ook het inzamelen van kurk. In België alleen al worden jaarlijks 180 miljoen flessen ontkurkt. Het grootste deel van de kurken belandt onverbiddelijk in de vuilniszak, die recht naar de verbrandingsoven gaat.
Zonde toch? Kurk kan men, na vermalen, opnieuw gebruiken als grondstof. Het bezit namelijk een aantal eigenschappen, die aanmoedigen tot hergebruik.

Op de fles

Kurk is ten eerste een zeer duurzame materie en ontbindt dus niet gemakkelijk. Aangezien het bijgevolg niet kan gecomposteerd worden, kan het maar beter hergebruikt worden. Dankzij zijn vele gesloten, luchtbevattende cellen heeft (geëxpandeerde) kurk een aantal bijzondere eigenschappen.
Het is antistatisch, sterk elastisch, lichter dan water, brand- en schimmelwerend, geluidsdempend en warmte-isolerend. Niet te verwonderen dat het van oudsher als isolatiemateriaal gebruikt werd.
Maar kurk zie je ook opduiken als prikbord, in muziekinstrumenten, in schoenzolen of als vloer- en wandbekleding. De hoofdmoot van de kurk gaat echter op de fles. 60% van de kurkproductie wereldwijd wordt verwerkt tot stop, voor het afsluiten van een fles of andere verpakking.

Oogsten van kurk

De kurkeik (Quercus suber), die vooral rond het Middellandse Zeegebied voorkomt, wordt zo’n 200 jaar oud en wordt vanaf 20 à 25 jaar geschild. De boom ondervindt hiervan geen enkele schade en na 10 jaar is de schors opnieuw zo dik aangegroeid dat de boom weer geschild kan worden om kurk te oogsten. Voor elke boom loopt dat verhaal generaties lang door.

Naast het verkleinen van onze afvalberg en het feit dat kurk zich uitstekend leent tot hergebruik, kan het recycleren van kurk ten dele ook de grote vraag ernaar wat opvangen en komen de kurkboomgaarden minder onder druk te staan. Ten gevolge van de stijgende vraag naar kurk lappen de telers de leeftijd voor de eerste schilbeurt of de termijnen tussen twee schilbeurten wel eens aan hun laars. Doordat de bomen de kans niet krijgen een volwaardige schors te ontwikkelen, zijn ze meer vatbaar voor infecties door zwammen.

Sociaal project

In Dadizele worden kurken verzameld bij vzw Mariënstede, een vzw die mensen met een beperking helpt bij wonen en werken. Eén van hun vele ateliers, waarin kwaliteitsvolle dagbesteding aan mensen met een beperking wordt aangeboden, is het kurkatelier. Daarin worden de binnengebrachte kurken gesorteerd, de synthetische kurken en de ijzertjes worden eruit gehaald, de portofles-kurken worden ontdaan van hun plastiek dopje. De echte kurk wordt vermalen en daarna verkocht als akoestisch en thermisch isolatiemateriaal, o.a. te verkrijgen bij Wonen en Natuur, een bouwhandel in ecologische bouwmaterialen en natuurlijke verven in Ruiselede. Diezelfde firma wil instaan voor het transport van de ingezamelde kurken op het containerpark naar de vzw Mariënstede.

Kurk als bio-ecologisch bouwmateriaal

Bij bouwen en verbouwen komt heel wat kijken, zeker de keuze van materialen vraagt heel wat opzoekwerk en kennis. Naast esthetiek en comfort is ook gezondheid een belangrijk element om rekening mee te houden. Nagroeibare grondstoffen uit duurzaam beheerde land- en bosbouw, naast ruim voorradige minerale grondstoffen, zijn de beste keuze die we kunnen maken in een bouwproject, zowel de gezondheid van de bewoners als het milieu hebben er baat bij. Kurk is een ideaal bio-ecologisch bouwmateriaal voor vloerisolatie.

Meer info over vzw Mariënstede: http://www.marienstede.be/
Meer info over Wonen en Natuur: www.wonenennatuur.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Via dit formulier mail je naar de trekkers van vzw Ecoliving