De stad van de toekomst: Bouwstenen voor een sociaal-ecologisch perspectief

Steden zijn de motor voor verandering. En ze staan voor dé vraag van de 21ste eeuw: hoe kunnen steden tegelijkertijd groeien en meer solidair en ecologisch worden? Dirk Holemans, samensteller van het boek 'Mensen maken de stad', geeft zijn visie op de toekomst van de stad. Wat kunnen de krachtlijnen zijn voor een toekomstgericht stedelijk beleid? Voor welke uitdagingen staan steden op het vlak van wonen, mobiliteit, solidariteit, diversiteit en klimaatopwarming. Participatie en stedelijk burgerschap vormen de rode draad in Holemans betoog. 'Mensen maken de stad' is een boek over en voor stadsbewoners die hun toekomst in handen willen nemen.
In samenwerking met Dienst Leefmilieu Stad Brugge.

Sessies

din, 11/03/2014 - 20:00 - 22:00

Prijzen: Standaard: € 5,00 Inschrijven: http://www.vormingplus-brugge.be/de-stad-van-de-toekomst


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Via dit formulier mail je naar de trekkers van de groep ECO LIVING