Ontmoet Peter tijdens Feest in 't Park en de MalleMalefeesten

24 juni 2017: Feest in 't Park: Infostand: Ecoliving, LETS, Soepcafé, .... van 14h tot zolang er geïnteresseerden komen. Dit feest in het Minnewaterpark loopt van 14.00 tot 00.30 uur
https://www.feestintpark.be/

25 juni 2017:  Kleine infostand tijdens de MalleMalefeesten (Sint-Kruis). Tussen 13 en 15 uur even niet, maar voor de rest ben ik er aanwezig om je te woord te staan over ecoliving, eco-sociale doelen, een LETS-ruilhandel in Brugge met 280 leden, Soepcafé, ....
Je kan Ecoliving en co vinden op de hoek van de Brieversweg en de Pijpeweg.
http://mallemalefeesten.brugsebuurten.be/

onze straat is binnenkort groener

Wil jij ook meer natuurleven in je straat? Doe zoals wij: Hang iets aan je raam hierover, stop een briefje in de bus bij de buren, praat er over, ....
Bart (huisgenoot) maakte ook een FB-pagina aan en vervolgens telefoneerde hij naar wegendienst@Brugge op het nr 050 44 85 85 waar je kan aanvragen om een stuk van het voetpad te mogen uithalen. Hij kreeg advies om alles vlot te laten vooruit gaan. (Helaas lijken het maar woorden want maanden verder hebben we enkel maar te horen gekregen dat de vraag opnieuw moet voorgelegd worden aan het Schepencollege) 
10 buren doen mee. 10 is een fantastisch resultaat wat we hebben zelfs niet de ganse straat aangesproken. Helaas zijn we nog steeds wachtende. De aanvraag gebeurde midden juni, is ondertussen 2 keer voorgelegd maar nog steeds geen antwoord. :-( Vandaag zijn we 8/11/2017

Zo gaat dat niet lukken, Beter niets aanvragen zou ik zo beginnen denken.